Category: Marijampolės apskritis

Paminklas „Vartai į tūkstantmetį“

Lukšiai, Šakių r. sav. Pasitinkant antrąjį Lietuvos vardo tūkstantmetį, 2009 m. Lukšių centre ant kalvelės iškilo vartus simbolizuojanti architektūrinis ansamblis, vainikuotas trimis įspūdingais kalviškosios kryždirbystės pavyzdžiais – ornamentuotais kryžiais-saulėmis. Autoriai – skulptorius Vidas Cikana...

Nepriklausomybės 10-mečio kryžius

Nepriklausomybės 10-mečio kryžius

Barzdų k., Šakių r. sav. Sankryžoje priešais Kristaus Karaliaus bažnyčią 1928 m., minėdami Lietuvos nepriklausomybės 10-metį, pavasarininkai kartu su šauliais ir žemės ūkio mokykla pastatė ąžuolinį 6 m aukščio kryžių, jį pašventino rugsėjo 23...

Marijampolės krašto muziejus

Marijampolė, https://www.marijampolesmuziejus.lt/ Muziejaus ekspozicijoje „Tautos dvasia“ pristatomos dievdirbių sukurtos šventųjų skulptūrėlės, koplytėlės, kalvių nukalti geležiniai kryželiai.

Ramybės parkas rezistencijos aukoms atminti

Marijampolė Tarpukariu dabartinio parko plotas buvo numatytas senosioms kapinėms plėsti, ten stovėjo Marijonų vienuolių pastatytas medinis kryžius. 1940–1941 m. jis buvo nuverstas ir teritorijoje pradėtas kasti žvyras. Pokariu į tas žvyrduobes naktimis buvo verčiami...

Šilelių miško kryžių kalnelis

Šilelio miško kryžių kalnelis

Šilelio miškas, Vilkaviškio r. sav. Kryžių kalnelis susiformavo prie šaltinėlio, kurį žmonės vadina Šventuoju. Legendos byloja, kad kitados šio šaltinio vandens būta nepaprasto: pavilgę juo akis neregiai praregėdavo, nusiprausus greitai užsitraukdavo sunkiai gyjančios žaizdos....