Nepriklausomybės 10-mečio kryžius

Barzdų k., Šakių r. sav.

Sankryžoje priešais Kristaus Karaliaus bažnyčią 1928 m., minėdami Lietuvos nepriklausomybės 10-metį, pavasarininkai kartu su šauliais ir žemės ūkio mokykla pastatė ąžuolinį 6 m aukščio kryžių, jį pašventino rugsėjo 23 dieną. Kryžių dirbdino Petras Tamašauskas pagal dailininko Adomo Varno 1928 m. sukurtą kryžiaus projektą, skirtą Lietuvos nepriklausomybės minėjimui. Kryžius buvo dažytas šviesiai, tamsesne spalva paryškintos puošmenos, ornamentai. Jis įmūrytas į betoninį postamentą, kurio priekinėje plokštumoje yra memorialinė lentelė (anksčiau tekstas buvo įspaustas į betoną) su įrašu: „PER AMŽIUS BUDĖJĘ LAISVĘ LAIMĖJOM / PER AUKAS IR PASIŠVENTIMĄ, 1918–1928“. Kryžius buvo baigtas puošti 1930 m., todėl nugarinėje postamento sienelėje įspaustas įrašas: „1930 / – VYTAUTO DIDŽIOJO – M.“ Kryžius ne kartą naujintas, kito jo polichromija. 2008 m. jį restauravo Andrius Bieliukas. Įtrauktas į Kultūros vertybių registrą (unikalusis kodas 13697).

Susiję straipsniai