Dėkojame

Projekto rengėjai nuoširdžiai dėkoja:

– savo partneriams – Lietuvos kultūros tyrimų institutui ir jo mokslinei bendradarbei menotyrininkei dr. Skaidrei Urbonienei, daugelio mokslinių publikacijų, skirtų kryždirbystės tradicijai, autorei – be jos didžiulio indėlio rengiant ekspedicijas ir žemėlapio medžiagą, geranoriško įsitraukimo ir užsidegimo šis projektas nebūtų galėjęs įvykti;

Dėkojame Skaidrė Urbonienė
fot. Vėtrė Antanavičiūtė

– Lietuvos dailės muziejui, Lietuvos kultūros tyrimų institutui ir Lietuvos dailės akademijos leidyklai už skirtus leidinius (Matulytė Margarita, Budrys Romualdas, Daujotytė Viktorija, Šimonis Kazys, Urbonienė Skaidrė, Vinco Svirskio mediniai stebuklai, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2019; Krikštopaitytė-Urbonienė Skaidrė, Smilingytė-Žeimienė Skirmantė, Paminklai Lietuvos valstybingumui įamžinti: tarpukario kryždirbystė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018;Urbonienė Skaidrė, Religinė liaudies skulptūra Lietuvoje XIX a. – XX a. I pusėje, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015) ir galimybę juos padovanoti kryždirbiams; 

Dėkojame Leidiniai 4_V.Dabrukas
Vytautas Dabrukas
fot. Vėtrė Antanavičiūtė

– Alei Počiulpaitei, ilgametei kryždirbystės tradicijos tyrėjai, už patarimus ir informaciją;

– visiems meistrams, kurie sutiko su mumis susitikti, – kalviams: Ričardui Grekavičiui, Sauliui Kroniui, Virgilijui Mikuckiui, kryždirbiams: Adolfui Teresiui, Kazimierui Martinaičiui, Algirdui Juškevičiui, Antanui Česnuliui, Gintautui Akstinui, Artūrui Zienkai, Algirdui Judickui, Rimantui Zinkevičiui, Vidui Cikanai, Zigmui Sederavičiui, Andriui Bieliukui, Raimundui Blažaičiui, Klemensui Kvainauskui, Antanui Lastauskui, Pranciškui Miežiui, Vytautui Dabrukui, Egidijui Impoliui, Ričardui Ramanauskui, Vidmantui Zakarkai, Jonui Bugailiškiui, Arūnui Grušui, Vytautui Jackūnui, Stasiui Motiejūnui, Antanui Vaškiui, Kazimierui Striaupai, Rūtai Kavaliauskienei, Algiui Svirneliui, Vytautui Jaugėlai, Antanui Viskantui, Rimantui Laimai, Pranui Dužinskui, Steponui Kaminui; 

– meistrams, kurie buvo ir mūsų gidai lankant išskirtinius kryžius ir vietoves: Algirdui Judickui, Vidui Cikanai, Ričardui Ramanauskui, Arūnui Grušui, Egidijui Impoliui, Antanui Viskantui, Antanui Lastauskui;

– Žemaitijos nacionalinio parko Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vyriausiajai specialistei Aldonai Kuprelytei – be jos pagalbos nebūtume galėję taip sklandžiai apkeliauti Žemaitijos nacionalinio parko ir aplankyti žemaičių meistrų;

Dėkojame Aldona Kuprelytė
fot. Vėtrė Antanavičiūtė

– Ventos regioninio parko vyriausiajam specialistui ir gidui Ramūnui Dulinskiui už Kairiškių apžadų kapelių slėpinių aprodymą;

Dėkojame Ramūnas Dulinskis
fot. Vėtrė Antanavičiūtė

– Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centrui ir jo visuomenės informavimo specialistei Daivai Vaškienei už pagalbą; 

– Griškabūdžio kultūros centrui ir jos administratorei Giedrei Snudaitienei už galimybę pasinaudoti fotografine medžiaga;

– muziejams, suteikusiems galimybę susipažinti su savo sakralinio meno ekspozicijomis: Lietuvos nacionaliniam muziejui, Marijampolės krašto muziejui, Pasvalio krašto muziejui, Raseinių krašto muziejui, Rokiškio krašto muziejui, Utenos kraštotyros muziejui, Zanavykų muziejui.