Žymė: marijampolė

Marijampolės krašto muziejus

Marijampolė, https://www.marijampolesmuziejus.lt/ Muziejaus ekspozicijoje „Tautos dvasia“ pristatomos dievdirbių sukurtos šventųjų skulptūrėlės, koplytėlės, kalvių nukalti geležiniai kryželiai.

Ramybės parkas rezistencijos aukoms atminti

Marijampolė Tarpukariu dabartinio parko plotas buvo numatytas senosioms kapinėms plėsti, ten stovėjo Marijonų vienuolių pastatytas medinis kryžius. 1940–1941 m. jis buvo nuverstas ir teritorijoje pradėtas kasti žvyras. Pokariu į tas žvyrduobes naktimis buvo verčiami...