Literatūra

  Buračas B. Kryždirbystė Lietuvoje. – Vilnius: Seimo leidykla „Valstybės žinios“.

  Galaunė P. Lietuvių liaudies menas. – Kaunas, 1930.

  Lietuvių liaudies menas. Mažoji architektūra, kn. I. Sudarė ir parengė K. Čerbulėnas, P. Bielinskis, K. Šešelgis. – Vilnius: Vaga, 1970.

  Lietuvių liaudies menas. Mažoji architektūra, kn. II. Sudarė K. Šešelgis. – Vilnius: Vaga, 1990.

  Lietuvių liaudies menas. Mažoji architektūra, kn. III. Sudarė A. Stravinskas, M. Sakalauskas. – Vilnius: Vaga, 1992.

  Počiulpaitė A. Lietuvos kryždirbystė ir kryžių simbolika – Žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąraše. Kryždirbystė Žemaitijoje. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2015, p. 153–170.

  Surdokaitė-Vitienė G. Kryždirbystė XIX a. Žemaičių vyskupijoje: carinės valdžios diktato akivaizdoje. Kryždirbystė Žemaitijoje. – Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2015, p. 7–60.