Žymė: vilnius

Lietuvos nacionalinis muziejus

Lietuvos nacionalinis muziejus

Vilnius, http://www.lnm.lt/ Lietuvos nacionalinis muziejus saugo gausų kryždirbystės rinkinį, kurio didžiąją dalį sudaro dievdirbių drožtos skulptūrėlės, kažkada puošusios įvairius memorialinius paminklus visuose Lietuvos etnografiniuose regionuose. Taip pat gausi ir kalvių nukaltų geležinių viršūnių kolekcija....

Kryžių kalnelis prie TV bokšto

Kryžių kalnelis prie TV bokšto

Vilnius Iškart po kruvinų 1991 m. sausio 13-osios nakties įvykių prie Vilniaus TV bokšto, pagerbdami  nuo sovietų armijos agresijos žuvusiuosius, žmonės ėmė ten degti žvakutes. Labai greitai radosi ir mažų kryželių, šventųjų statulėlių, rožinių...