Category: Vilniaus apskritis

Jonas Bugailiškis

Vilnius Tautodailininkas Jonas Bugailiškis – įvairiapusis meistras. Jis ir medžio drožėjas, ir skulptorius, ir muzikos instrumentų, ir vaikų žaislų meistras. Jo kūrybinės dirbtuvės įsikūrusios Vilniaus senamiestyje. Čia jauku užsukti, pasidairyti po kiemelį, kuriame taip...

Rimantas Zinkevičius

Rimantas Zinkevičius

Juodausių k., Ukmergės r. sav. Rimantas Zinkevičius – skulptorius ir kryždirbys, vienas garsiausių Aukštaitijos krašto tautodailininkų. Medžio drožyba užsiima daugiau nei 40 metų. Tęsdamas šimtametes Lietuvos dievdirbių tradicijas, kuria kryžius, stogastulpius, šventųjų skulptūras, tačiau...

Lietuvos nacionalinis muziejus

Lietuvos nacionalinis muziejus

Vilnius, http://www.lnm.lt/ Lietuvos nacionalinis muziejus saugo gausų kryždirbystės rinkinį, kurio didžiąją dalį sudaro dievdirbių drožtos skulptūrėlės, kažkada puošusios įvairius memorialinius paminklus visuose Lietuvos etnografiniuose regionuose. Taip pat gausi ir kalvių nukaltų geležinių viršūnių kolekcija....

Kryžių kalnelis prie TV bokšto

Kryžių kalnelis prie TV bokšto

Vilnius Iškart po kruvinų 1991 m. sausio 13-osios nakties įvykių prie Vilniaus TV bokšto, pagerbdami  nuo sovietų armijos agresijos žuvusiuosius, žmonės ėmė ten degti žvakutes. Labai greitai radosi ir mažų kryželių, šventųjų statulėlių, rožinių...

Tūkstantmečio ženklų takas – Angelų kalva

Būdos k., Trakų r. sav. 2009 m. Lietuvos tūkstantmečio ir Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios 600 metų jubiliejaus proga buvo įkurtas Lietuvos kelią per šimtmečius ir krikščioniškąsias vertybes – tikėjimą, meilę, viltį, santarvę,...

Didžiosios Kovos apygardos partizanų parkas

Didžiosios Kovos apygardos partizanų parkas

Kadrėnų k., Ukmergės r. sav. Pirmasis ornamentuotas kryžius Kadrėnų kaimo kapinaičių kalnelyje iškilo 1993 metais. Tai buvo parko Didžiosios Kovos partizanams atminti pradžia. 1993–2003 m. jame pastatyta 14 ornamentuotų ąžuolinių kryžių su Kryžiaus kelio...