Kryžių kalnelis prie TV bokšto

Vilnius

Iškart po kruvinų 1991 m. sausio 13-osios nakties įvykių prie Vilniaus TV bokšto, pagerbdami  nuo sovietų armijos agresijos žuvusiuosius, žmonės ėmė ten degti žvakutes. Labai greitai radosi ir mažų kryželių, šventųjų statulėlių, rožinių ir kitų smulkių devocionalijų. Iš jų išsiskyrė didelė medinė Rūpintojėlio skulptūra, tapusi savotišku altorėliu, prie kurio degė žvakės, buvo padėta gėlių, įvairių aukų. Vėliau ten pastatyti keli kryžiai, kurie pradėjo formuoti kryžių kalnelį. Kryžiai, vieni – paprasti, kiti – ornamentuoti, buvo dedikuojami žuvusiesiems. Ilgainiui mediniai kryžiai ir skulptūros gerokai apnyko, todėl 2014 m. Vyriausybės ir Sausio 13-osios nukentėjusiųjų draugijos iniciatyva jie buvo perduoti Lietuvos nacionaliniam muziejui restauruoti, o po to perkelti į Laisvės kovų muziejaus, įsikūrusio TV bokšte, ekspoziciją. Kalnelis neliko tuščias. 2014–2015 m. Vyriausybės lėšomis vietoj senųjų kryžių pastatyti penki nauji paminklai. Atnaujintas Kryžių kalnelis pašventintas 2015 metais. Naujieji paminklai atspindi skirtingų Lietuvos regionų kryždirbystės tradicijas. Žemaitiškos koplytėlės ant žemės su Pietos skulptūra autorius – Steponas Kaminas (Telšiai), aukštaitiško koplytstulpio su Jėzaus Nazariečio skulptūra – Adolfas Teresius (Garliava, Kauno r. sav.), Dzūkijai būdingą kryžių su Kristaus kankinimo įrankiais sukūrė Saulius Lampickas (Alytus), ukmergiškio tautodailininko Rimanto Zinkevičiaus išdrožta Rūpintojėlio skulptūra liudija kryždirbystės tradicijų tąsą. Klemenso Lovčiko sukurtas dvikryžmis šv. Benedikto (arba karavyko) kryžius simbolizuoja ne tik pagarbą aukoms, bet ir prašymą apsaugoti Lietuvos laisvę grėsmių akivaizdoje. Paminklų stogelius puošia kalvių Virgilijaus Mikuckio, Ričardo Grekavičiaus, Sauliaus Kronio nukaltos tradicinių formų viršūnės.

Susiję straipsniai