Didžiosios Kovos apygardos partizanų parkas

Kadrėnų k., Ukmergės r. sav.

Pirmasis ornamentuotas kryžius Kadrėnų kaimo kapinaičių kalnelyje iškilo 1993 metais. Tai buvo parko Didžiosios Kovos partizanams atminti pradžia. 1993–2003 m. jame pastatyta 14 ornamentuotų ąžuolinių kryžių su Kryžiaus kelio stočių skulptūrinėmis kompozicijomis, skirtų kiekvienam Didžiosios Kovos apygardos partizanų batalionui, apygardos vadams. Pirmąjį kančios kelio kryžių padarė tautodailininkas Algirdas Jurkėnas, visų kitų autorius – tautodailininkas kryždirbys Pranas Kaziūnas (1947–2013). Didžiulėje 55 ha parko teritorijoje ne tik įamžintos laisvės kovos, bet mons. Alfonso Svarinsko iniciatyva pastatyti ir kiti atminimo kryžiai: Lietuvos prisikėlimui (1918, 1990), Lietuvos kariuomenės generolui Jonui Juodišiui, popiežiui Jonui Pauliui II ir JAV prezidentui Ronaldui Reiganui. Nuo 2004 m. parko šiaurės vakarinėje dalyje buvo pradėti statyti ir akmeniniai paminklai. Įkurtas memorialas okupantų nužudytiems pirmosios Lietuvos Respublikos ministrams. 2015 m. minint parko įkūrėjo A. Svarinsko pirmąsias mirties metines kalno šlaite pastatytas kryžius monsinjorui atminti (aut. Kazimieras Martinaitis). Minint antrąsias monsinjoro mirties metines 2016 m. pastatyti ir pašventinti kryžiai jo bendražygiams kunigams Juozapui Zdebskiui (aut. Adolfas Teresius) ir Bronislovui Laurinavičiui (aut. Stanislovas Zinkevičius). Taip ėmė formuotis kunigų atminimui skirtas kryžių kalnelis. Dabar ten stovi ir koplytstulpiai kun. Alfonsui Lipniūnui (aut. Rimantas Zinkevičius, 2017), vyskupui Pranciškui Ramanauskui (aut. A. Teresius, 2018), kardinolui Vincentui Sladkevičiui (aut. R. Zinkevičius, 2020), kryžius arkivyskupui Mečislovui Reiniui (aut. A. Teresius, 2019), skulptūra popiežiaus Pranciškaus apsilankymui 2018 m. atminti (aut. R. Zinkevičius, 2018).

Susiję straipsniai