Tūkstantmečio ženklų takas – Angelų kalva

Būdos k., Trakų r. sav.

2009 m. Lietuvos tūkstantmečio ir Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios 600 metų jubiliejaus proga buvo įkurtas Lietuvos kelią per šimtmečius ir krikščioniškąsias vertybes – tikėjimą, meilę, viltį, santarvę, pasiaukojimą, gyvybę, dvasios stiprybę, palaiminimą, taiką, mažutėlių globą, atgimimą, Gerąją Žinią, kūrybą, bičiulystę, saugojimą nuo pikto, dvasios ramybę, sveikatą ir kt. – simbolizuojantis Tūkstantmečio ženklų takas. Tai ąžuolinių iki 5 m aukščio paminklų parkas. Čia pastatyta ir tradicinių formų koplytstulpių bei stogastulpių, bet vyrauja modernių formų stogastulpiai ar skulptūriniai paminklai, kuriuose pagrindinis akcentas yra angelo ar angelų skulptūros. Paminklus kūrė žymūs Lietuvos kryždirbiai ir kalviai (Raimundas Blažaitis, Ričardas Grekavičius, Tomas Stambrauskas, Saulius Lampickas, Vanda Umbrasienė, Raimundas Puškorius, Gintautas Akstinas, Ričardas Ramanauskas, Rimantė Butkuvė, Antanas Česnulis, Rimantas Zinkevičius, Jonas Bugailiškis, Vidmantas Zakarka, Jonas Tvardauskas ir kt.), vadovaujami prieniškio tautodailininko Algimanto Sakalausko. Angelų takas tarsi vainikuoja vienoje eilėje išsidėsčiusių svarbiausių Trakų statinių – Švč. Dievo Motinos Gimimo cerkvės, Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios ir salos pilies seką.

Susiję straipsniai