Žymė: žmonės

Steponas Kaminas

Steponas Kaminas

Telšiai Steponas Kaminas – telšiškis tautodailininkas, kryždirbys ir skulptorius, kuriantis žemaitiškas tradicijas atliepiančius koplytstulpius, kryžius ir koplytėles bei šventųjų statulėles. Parodose dalyvauja nuo 1999 metų. Tautodailininko sukurtų kryždirbystės paminklų pastatyta įvairiose Telšių rajono savivaldybės vietose...

Pranas Dužinskas

Pranas Dužinskas

Tryškiai, Telšių r. sav. Pranas Dužinskas gyvena ir kuria Tryškiuose. Meistras gerai žinomas ne tik Žemaitijoje, bet ir visoje Lietuvoje, parodose dalyvauja nuo 1968 metų. P. Dužinskas drožia kryžius ir žemaitiškas koplytėles, bažnytinius altorius,...

Rimantas Laima

Rimantas Laima

Skirpsčių k., Plungės r. sav. Rimantas Laima drožinėti pradėjo vaikystėje, baigęs mokyklą dirbo liaudies kūrybos gaminių įmonės „Minija“ medžio drožėjų ceche Mažeikiuose. Nuo 1993 m. apsigyvenęs Skripsčių kaime užsiima individualia kūrybine veikla. Mėgsta dirbdinti...

Antanas Viskantas

Antanas Viskantas

Tirkšliai, Mažeikių r. sav. Antanas Viskantas drožti pradėjo paauglystėje ir to užsiėmimo nebeatsisakė. Drožė įvairius dirbinius: nuo smulkių etalonų kūrybinių gaminių įmonėje „Minija“ iki stambių lauko paminklų. Religinės tematikos kūrinius drožti pradėjo ne taip...

Vytautas Jaugėla

Vytautas Jaugėla

Gintališkės k., Plungės r. sav. Vytautas Jaugėla – ne tik medžio drožėjas, bet ir tapytojas, daugelio kultūrinių renginių, spektaklių, edukacijų vaikams organizatorius, fotografas, kino mėgėjas, senienų rinkėjas. Menininkas namuose yra įkūręs savo darbų ir...

Kazimieras Striaupa

Kazimieras Striaupa

Dovainių k., Plungės r. sav. Kazimieras Striaupa drožti pradėjo jau būdamas pensininkas 1993 metais. Meistras niekur nesimokė, drožti ėmė taip, kaip sugeba. Jo sukurtos skulptūrėlės primityvios plastikos, bet labai nuoširdžios, neretai persmelktos subtilaus humoro....

Antanas Vaškys

Antanas Vaškys

Plokščių k., Plungės r. sav. Antanas Vaškys drožti pradėjo vaikystėje, o besimokydamas devintoje klasėje pirmąkart dalyvavo parodoje. Jo pirmasis mokytojas buvo žymusis žemaitis drožėjas Stanislovas Riauba. A. Vaškys domisi senosiomis technologijomis, jas propaguoja, drožia naudodamas...

Arūnas Grušas

Pasvalys Arūnas Grušas – skulptorius ir kryždirbys, nuo 1986 m. dalyvaujantis parodose, simpoziumuose Lietuvoje ir užsienyje, surengęs keletą personalinių parodų. Nuo 1992 m. Pasvalio menininkų klubo „Rats“ narys. Kuria medžio skulptūras, koplytstulpius, kryžius viešosioms...

Jonas Bugailiškis

Vilnius Tautodailininkas Jonas Bugailiškis – įvairiapusis meistras. Jis ir medžio drožėjas, ir skulptorius, ir muzikos instrumentų, ir vaikų žaislų meistras. Jo kūrybinės dirbtuvės įsikūrusios Vilniaus senamiestyje. Čia jauku užsukti, pasidairyti po kiemelį, kuriame taip...

Vidmantas Zakarka

Vidmantas Zakarka

Panemunėlis, Rokiškio r. sav. Vidmantas Zakarka drožinėti pradėjo 2003 metais. Iš pradžių drožyba buvo laisvalaikio pomėgis, bet vėliau tapo darbu ir gyvenimo būdu. Dar vaikystėje stebėdavo dirbantį savo senelį – stalių, kuris viską, ko...