Steponas Kaminas

Telšiai

Steponas Kaminas – telšiškis tautodailininkas, kryždirbys ir skulptorius, kuriantis žemaitiškas tradicijas atliepiančius koplytstulpius, kryžius ir koplytėles bei šventųjų statulėles. Parodose dalyvauja nuo 1999 metų. Tautodailininko sukurtų kryždirbystės paminklų pastatyta įvairiose Telšių rajono savivaldybės vietose ir kitur. Jo sukurta žemaitiška koplytėlė Sausio 13-osios aukoms atminti pastatyta ir Vilniuje, kryžių kalnelyje prie TV bokšto. Už žemaitiškų tradicijų tęstinumą ir interpretacijas 2013 m. apdovanotas prestižiškiausia tautodailės nominacija – „Aukso vainiku“. S. Kaminas groja įvairiais instrumentais: armonika, akordeonu, gitara, būgnu. Jis ir buvęs ilgametis Telšių jaunimo mokyklos technologijų mokytojas. Žmona Genovaitė taip pat tautodailininkė, kuria tekstilės darbus, rankdarbius. Tautodailininkas turi tautinio paveldo produktų sertifikatą (koplytstulpiai, skulptūros, koplytėlės, stogastulpiai).

Kontaktai: el. p. genutekaminiene@gmail.com; tel. 865241901

Susiję straipsniai