Antanas Vaškys

Plokščių k., Plungės r. sav.

Antanas Vaškys drožti pradėjo vaikystėje, o besimokydamas devintoje klasėje pirmąkart dalyvavo parodoje. Jo pirmasis mokytojas buvo žymusis žemaitis drožėjas Stanislovas Riauba. A. Vaškys domisi senosiomis technologijomis, jas propaguoja, drožia naudodamas tradicinius senovinius įrankius. Mėgsta kurti pagoniškus baltų dievų ir deivių atvaizdus, nes čia, anot jo, gali labiau pasireikšti vaizduotė. Didelę kūrybos dalį užima kryždirbystės paminklai, šventųjų atvaizdai, kuriuos kuria remdamasis žemaitiškomis tradicijomis, taip pat įvesdamas savų interpretacijų. Jo drožti kryžiai ir koplytstulpiai, koplytėlės medžiuose puošia Žemaitijos bažnyčių šventorius, miestelių aikštes, sodybas, kapines. Du kartus yra tapęs „Aukso vainiko“ laureatu. 

Kontaktai: tel. 862798392

Susiję straipsniai