Vietovių žemėlapis

Šiame žemėlapyje pristatomos su kryždirbyste siejamos vietovės Lietuvoje. Čia sužymėti neatsitiktiniai sakralinių ir sekuliarių skulptūrų ansambliai, pavieniai paminklai, kryžių laukeliai, kalneliai, šventvietės ir memorialai. Tai neabejotinai vienos reikšmingiausių lietuviškosios kryždirbystės vietovių, kuriose stovi paminklai, pasižymintys istorine, socialine, kultūrine ar menine verte. Be to, paminklų aplinka dažnai išskirtinė dėl unikalaus gamtinio ar kultūrinio kraštovaizdžio: tai ir vaizdinga regioninio ar nacionalinio parko teritorijos dalis, etnografinis kaimas, šventvietė, ir unikalaus architektūros statinio kaimynystė. Vis dėlto tai tik nedidelė dalis visų kryždirbystės paminklų ir jų sankaupų Lietuvoje, kuriuos kūrybinė grupė per keletą mėnesių suspėjo užfiksuoti ir įtraukti į žemėlapį. Ateityje šis žemėlapis turėtų būti papildytas.