Žymė: žmonės

Virgilijus Mikuckis

Virgilijus Mikuckis

Tirkšliai, Mažeikių r. sav. Virgilijus Mikuckis – vienas garsiausių ir produktyviausių Lietuvos kalvių, kalviškosios kryždirbystės puoselėtojas. Kalvystės amato mokėsi kalvio dailininko Algirdo Stankaus studijoje. Lietuvos Respublikos tautodailininkų sąjungos narys, Lietuvos kalvių sąjungos narys, jam...

Ričardas Ramanauskas

Ričardas Ramanauskas

Raseiniai Ričardas Ramanauskas, gimęs Vilniuje, dabar gyvenantis ir dirbantis Raseiniuose, yra gerai žinomas krašto kryždirbys. Pirmąjį kryžių išdrožė 1987 m., paskui užsakymų daugėjo. Dabar R. Ramanausko kryžių galima pamatyti beveik kiekviename Raseinių krašto miestelyje...

Egidijus Impolis

Egidijus Impolis

Zigmantiškių k., Pakruojo r. sav. Egidijus Impolis – savamokslis tautodailininkas, su medžio drožimu susipažino dar vaikystėje. Pirmieji jo drožiniai buvo žaidimams naudojami mediniai šautuvėliai, kardai ar indėnų lankai. Pomėgis drožti medinius suvenyrus ir smulkius...

Pranciškus Miežis

Pranciškus Miežis

Dvariškių k., Pakruojo r. sav. Pranciškus Miežis – jau trečios kartos medžio meistras. Jo tėvas ir senelis pasidirbdindavo visus ūkyje reikalingus medinius rakandus, baldus, o senelis (iš motinos pusės) buvo dailidė – statė trobas....

Klemensas Kvainauskas

Klemensas Kvainauskas

Lapiškių k., Marijampolės r. sav. Klemensas Kvainauskas – gerai Suvalkijoje žinomas medžio drožėjas, kryždirbys. Jo kelias į meistrystę prasidėjo dar vaikystėje, kai kartu su broliu piemenaudami laukuose iš įvairių medžio šakų kurdavo ornamentais išpuoštas...

Raimundas Blažaitis

Raimundas Blažaitis

Maldėnų k., Vilkaviškio r. sav. Raimundas Blažaitis – tautodailininkas, medžio drožėjas, kryždirbys. Aistra drožinėti užsikrėtė dar vaikystėje. Drožinėja nuo 1989 m., dalyvauja drožėjų stovyklose, simpoziumuose, parodose. 2017 m. apdovanotas „Aukso vainiku“ kryždirbystės nominacijoje. Skulptoriaus teigimu,...

Zigmas Sederevičius

Zigmas Sederevičius

Plokščių k., Šakių r. sav. Zigmas Sederevičius – tautodailininkas, medžio drožėjas, kūrybinį kelią pradėjęs 1983 metais. Nuo tada yra sukūręs per 200 didelių medžio darbų. Drožybos amatas užkoduotas jo genuose – tėvas gamindavo įvairius...

Andrius Bieliukas

Andrius Bieliukas

Klangių k., Šakių r. sav. Andrius Bieliukas medžio drožyba susidomėjo mokykloje, pamokytas ir paskatintas mokytojo Valdo Paukščio. 1991 m. jau dalyvavo tautodailės parodoje, o 1998 m. surengė pirmąją savo personalinę parodą. Tautodailininkas beveik kasmet...

Vidas Cikana

Vidas Cikana

Lukšiai, Šakių r. sav. Vidas Cikana – nepaprastos energijos, idėjomis trykštantis menininkas. Jis ne tik kūrėjas, bet ir aktyvus visuomenės, politikos veikėjas, ilgametis Lukšių seniūnas. Kūrybinė V. Cikanos biografija be galo plati: tai drožyba...

Rimantas Zinkevičius

Rimantas Zinkevičius

Juodausių k., Ukmergės r. sav. Rimantas Zinkevičius – skulptorius ir kryždirbys, vienas garsiausių Aukštaitijos krašto tautodailininkų. Medžio drožyba užsiima daugiau nei 40 metų. Tęsdamas šimtametes Lietuvos dievdirbių tradicijas, kuria kryžius, stogastulpius, šventųjų skulptūras, tačiau...