Category: Šiaulių apskritis

Egidijus Impolis

Egidijus Impolis

Zigmantiškių k., Pakruojo r. sav. Egidijus Impolis – savamokslis tautodailininkas, su medžio drožimu susipažino dar vaikystėje. Pirmieji jo drožiniai buvo žaidimams naudojami mediniai šautuvėliai, kardai ar indėnų lankai. Pomėgis drožti medinius suvenyrus ir smulkius...

Pranciškus Miežis

Pranciškus Miežis

Dvariškių k., Pakruojo r. sav. Pranciškus Miežis – jau trečios kartos medžio meistras. Jo tėvas ir senelis pasidirbdindavo visus ūkyje reikalingus medinius rakandus, baldus, o senelis (iš motinos pusės) buvo dailidė – statė trobas....

Apžadų kapeliai

Apžadų kapeliai

Kairiškių k., Akmenės r. sav. Purvių miško pakraštyje yra Kairiškių kaimo senosios kapinės, vadinamos Apžadų kapeliais. Nuo seno šias vietas gaubia įvairiausi padavimai. Pasakojama, kad koplytėlės vietoje kadaise buvusi bažnyčia, o aplink miestas. Kiti...

Kryžių laukelis „Marijos žemėje“

Kryžių laukelis Marijos žemėje

Peleniškių k., Pakruojo r. sav. Netoli Peleniškių kaimo, Satkūnų kapinaičių vietoje, viduryje laukų stovi raudonų plytų koplytėlė, šalia pristatyta įvairiausių kryželių. Šią vietą žmonės vadina Marijos žeme. Pasak vietos gyventojų, čia 1984 m. rugsėjo...

Kryžių kalnas

Domantų k., Šiaulių r. sav., https://kryziukalnas.lt/ XIX a. viduryje ant Jurgaičių (Domantų) piliakalnio, žmonių vadinto Pilies, Maldavimų kalnu, imta statyti kryžius. Vietiniai gyventojai pasakojo, kad pirmieji kryžiai buvo pastatyti Dievo meldžiant sveikatos. Anot kitų...