Kryžiai prie Zigmantiškių akmens su Marijos pėda

Zigmantiškių k., Pakruojo r. sav.

Vietoje, kur stūkso Zigmantiškių akmuo, XIX a. pabaigoje buvo kapinės. Akmuo laikytas šventu, prie jo melsdavosi ligoniai. Anot padavimo, ant akmens piemenims pasirodžiusi Švč. Mergelė Marija, kuri ir įmynusi pėdą. Įvairiu laiku šalia akmens būta nemažai kryžių – kryždirbių padarytų medinių, metalinių, vietoje surištų iš pagaliukų, bet pastaruoju metu iš teritorijos savadarbiai ir kiti paprasti kryželiai pašalinti. Seniausias iš čia esančių kryžių jau gerokai aptrūnijęs, likęs tik stiebas. Tebestovi 2004 m. tautodailininko Egidijaus Impolio su Rozalimo mokyklos mokiniais padirbdintas kryžius – iš natūralių medžio šakų su Apvaizdos akies trikampyje bareljefu kryžmos centre ir Švč. Mergelės Marijos, stovinčios ant akmens (ant jo užrašas „NENUŽENK / NUO / AKMENS…“), skulptūrėle. Stogastulpį su spalvinga Švč. Mergelės Marijos skulptūrėle 2015 m. pastatė tautodailininkas Saulius Lampickas. 

Susiję straipsniai