Pranciškus Miežis

Dvariškių k., Pakruojo r. sav.

Pranciškus Miežis – jau trečios kartos medžio meistras. Jo tėvas ir senelis pasidirbdindavo visus ūkyje reikalingus medinius rakandus, baldus, o senelis (iš motinos pusės) buvo dailidė – statė trobas. Menininko gyslelę paveldėjo ir Pranciškaus sūnūs: Andrius – tapytojas ir grafikas, o Dzidas – medžio meistras. Stambių kūrinių drožyba P. Miežis užsiima nuo 1980 metų. Pagal užsakymus daro kryžius, koplytstulpius, skulptūras, mažosios architektūros objektus. Jo kūriniai puošia ne tik Pakruojo miestą bei rajoną, užsakymai pasiekia ir iš kitų Lietuvos vietų. Vasarą P. Miežis savo dirbtuvės kieme skaptuoja kryžius, kitus monumentalius darbus, o žiemą užsiima nedidelių statulėlių, suvenyrų drožyba. Menininkas mėgsta pabrėžti medžio tekstūrą. Drožėjo nuomone, kūrinio išraiškingumas priklauso ne tik nuo autoriaus meistriškumo, bet ir nuo pasirinkto medžio. Dalyvauja medžio drožėjų seminaruose ir pleneruose, parodose.

Kontaktai: tel. 861650368

Susiję straipsniai