Sauliaus Lampicko kūriniai prie Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios

Rozalimas, Pakruojo r. sav.

Stogastulpis dievdirbio Jono Danausko atminimui

Stogastulpį Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios šventoriuje tautodailininkas ir drožėjas Saulius Lampickas 1995 m. pastatydino minint vieno žymiausių Pakruojo krašto dievdirbio Jono Danausko (1854/1855–1937) 140-ąsias gimimo metines. Tautodailininkas šiame statinyje išlaikė aukštaitiškų stogastulpių struktūrą – kompozicijoje dominuoja dvi stoginės su labai išilginta stogelio smaile, užbaigta mediniu kryželiu. Pirmojo aukšto stoginėje įtaisyta Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu skulptūrėlė (atliepianti bažnyčios titulą), viršutinėje stoginėlėje – Lietuvos globėjo šv. Kazimiero skulptūrėlė. 

Sauliaus Lampicko kūriniai prie Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios

Koplytstulpis su šv. Rozalijos skulptūra

Skverelyje prie Rozalimo bažnyčios stovi neaukštas paprastų formų koplytstulpis su šv. Rozalijos skulptūra. Jį, kaip dovaną gimtajam Rozalimui Lietuvos 100-mečio proga, 2018 m. pastatydino Saulius Lampickas. Šv. Rozalijos skulptūra parinkta dėl sąsajų su miestelio pavadinimu. Nors Rozalimo pavadinimo kilmė nėra aiški, tačiau viena iš versijų teigia, kad 1755 m. Padubysio dvarą paveldėję Adomas ir Rozalija Drabišiai įsteigė bažnyčią, o aplink ją pradėjusį kurtis miestelį Drabišius savo žmonos Rozalijos garbei pavadino Rozalimu.

Sauliaus Lampicko kūriniai prie Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios

Stogastulpis su Laiminančio Kristaus skulptūra

Stogastulpį su Laiminančio Kristaus skulptūra prie naujosios klebonijos 2017 m. pastatydino tautodailininkas Saulius Lampickas. Tai autoriaus padėka tuomečiam Rozalimo parapijos klebonui Algimantui Žibėnui, o kartu ir dovana visam Rozalimo miesteliui. Statinyje dominuoja polichromuota 1,80 m aukščio skulptūra, pridengta stambiu lenktu stogeliu, vainikuotu ornamentuota metaline viršūne.

Sauliaus Lampicko kūriniai prie Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios

Šventųjų skulptūrėlės Rozalimo bažnyčios šventoriaus vartuose

Rozalimo bažnyčios šventoriaus vartų nišose stovi 2019 m. Sauliaus Lampicko padirbdintos šventųjų skulptūrėlės: Švč. Mergelė Marija Maloningoji, šv. Rozalija, šv. Florijonas (į gatvės pusę); Pieta, šv. Petras ir šv. Povilas (į bažnyčios pusę).

Susiję straipsniai