Kalvystės ir kryždirbystės kūriniai Užvenčio dvaro sodyboje

Užventis, Kelmės r. sav.

Miestelyje pastatyti kasmet vykstančių kalvių plenerų kūriniai. Kalvystės plenerai čia pradėti rengti kraštiečio Vytauto Jaručio (1936–2017), nominuoto Lietuvos kalvių kalviu, iniciatyva. Jis kūrybinei veiklai Užventyje subūrė geriausius Lietuvos meninės kalvystės meistrus. Užventyje iškylantys kryžiai, koplytstulpiai, koplytėlės pasižymi formų ir stilistikos įvairove. Užvenčio kryždirbystės stovyklose kuriami ir grupiniai kalvystės kūriniai – pagal bendrą sumanymą į vieną sujungiami kalvių ir medžio drožėjų sukurti elementai. Užvenčio dvaro sodybos teritorijoje stovi koplytstulpiai su V. Jaručio kaltomis viršūnėmis, Kryžių medis, sudarytas ir metalinių kaltų ornamentuotų kryželių. 2018 m. tautodailininkai savo kūrinį skyrė Lietuvos šimtmečiui, popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje ir prieš metus anapilin iškeliavusiam plenerų sumanytojui V. Jaručiui atminti. Tai 7 m aukščio medinis trijų kryžmų kryžius, dekoruotas įvairiais originaliais kalviškais spinduliais, paukšteliais bei kryželiais. Jis stovi šalia Užvenčio bažnyčios prie parapijos namų, greta pagrindinės miestelio sankryžos. 2019 m. plenero metu sukurtas 6 m aukščio koplytstulpis su šv. Florijono skulptūra pastatytas miestelio pakraštyje, Pavenčių ir J. Janonio gatvių sankirtoje. Kolektyvinį kūrinį kūrė 16 kalvių ir iš Kelmės krašto kilęs tautodailininkas medžio drožėjas Adolfas Teresius.

Susiję straipsniai