Kryžių laukelis Marijos žemėje

Peleniškių k., Pakruojo r. sav.

Netoli Peleniškių kaimo, Satkūnų kapinaičių vietoje, viduryje laukų stovi raudonų plytų koplytėlė, šalia pristatyta įvairiausių kryželių. Šią vietą žmonės vadina Marijos žeme. Pasak vietos gyventojų, čia 1984 m. rugsėjo 7 d. pasirodžiusi Švč. Mergelė Marija, todėl vieta laikoma šventa ir stebuklinga. Nuo to laiko žmonės Marijos žemėje stato kryžius, palieka šventus paveikslėlius, kaip aukas už prašymų išpildymą, suteiktas malones ar siekdami užsitikrinti Mergelės Marijos globą. 1989 m. čia pastatyta raudonų plytų koplytėlė su Marijos statula, metaline tvorele aptvertas kryžių laukelis. Koplytėlės akmeniniame pamate įmūryta plokštė su užrašu: „Švč. M. Marijos / pasirodymo 1984.IX.7. mūsų / Pašvitinio parapijos žemėje / proga. / 1989.IX.7 parapijiečiai. / Marija, tavyje mūsų viltis“. 1989 m. rugsėjo 16 d. prie koplytėles laikytos pirmosios šv. Mišios. Nuo tada kasmet, prieš Marijos Vardo atlaidus, Marijos žemėje aukojamos šv. Mišios. Teritoriją prižiūri ir tvarko Pašvitinio seniūnija.

Susiję straipsniai