Category: Marijampolės apskritis

Klemensas Kvainauskas

Klemensas Kvainauskas

Lapiškių k., Marijampolės r. sav. Klemensas Kvainauskas – gerai Suvalkijoje žinomas medžio drožėjas, kryždirbys. Jo kelias į meistrystę prasidėjo dar vaikystėje, kai kartu su broliu piemenaudami laukuose iš įvairių medžio šakų kurdavo ornamentais išpuoštas...

Raimundas Blažaitis

Raimundas Blažaitis

Maldėnų k., Vilkaviškio r. sav. Raimundas Blažaitis – tautodailininkas, medžio drožėjas, kryždirbys. Aistra drožinėti užsikrėtė dar vaikystėje. Drožinėja nuo 1989 m., dalyvauja drožėjų stovyklose, simpoziumuose, parodose. 2017 m. apdovanotas „Aukso vainiku“ kryždirbystės nominacijoje. Skulptoriaus teigimu,...

Zigmas Sederevičius

Zigmas Sederevičius

Plokščių k., Šakių r. sav. Zigmas Sederevičius – tautodailininkas, medžio drožėjas, kūrybinį kelią pradėjęs 1983 metais. Nuo tada yra sukūręs per 200 didelių medžio darbų. Drožybos amatas užkoduotas jo genuose – tėvas gamindavo įvairius...

Andrius Bieliukas

Andrius Bieliukas

Klangių k., Šakių r. sav. Andrius Bieliukas medžio drožyba susidomėjo mokykloje, pamokytas ir paskatintas mokytojo Valdo Paukščio. 1991 m. jau dalyvavo tautodailės parodoje, o 1998 m. surengė pirmąją savo personalinę parodą. Tautodailininkas beveik kasmet...

Vidas Cikana

Vidas Cikana

Lukšiai, Šakių r. sav. Vidas Cikana – nepaprastos energijos, idėjomis trykštantis menininkas. Jis ne tik kūrėjas, bet ir aktyvus visuomenės, politikos veikėjas, ilgametis Lukšių seniūnas. Kūrybinė V. Cikanos biografija be galo plati: tai drožyba...

Kelias į Šventaduobę

Kelias į Šventaduobę

Plokščių k., Šakių r. sav. Legenda pasakoja, kad kažkada Nemunu plaukęs Švč. Mergelės Marijos paveikslas. Piemenys jį pagavę ir atnešę į bažnyčią. Iš bažnyčios paveikslas pradingęs, o žmonės jį radę prie šaltinio nedidelio upelio...

Mikniškės Skausmo kalnelis

Skausmo kalnelis

Mikniškės k., Šakių r. sav. Skausmo kalnelis įkurtas 1989 m. krašto žmonių skauduliams atminti. Kelio posūkį link kalnelio žymi tautodailininko Andriaus Bieliuko sukurtas kryžius čia žuvusiam Tauro apygardos partizanų vado pavaduotojui Pranui Runui Daugirdui...

Pavasarininkų stogastulpis

Pavasarininkų stogastulpis

Lukšiai, Šakių r. sav. Prie Šv. Juozapo bažnyčios šventoriaus tvoros, palei kelią Kaunas–Šakiai, 1937 m. pavasarininkai pastatė puošnų stogastulpį. Stiebe išpjaustyta pavasarininkų emblema – kryžiaus, knygos ir saulės simbolių kompozicija. Paminklą padirbdino Juozas Grybas...