Pavasarininkų stogastulpis

Lukšiai, Šakių r. sav.

Prie Šv. Juozapo bažnyčios šventoriaus tvoros, palei kelią Kaunas–Šakiai, 1937 m. pavasarininkai pastatė puošnų stogastulpį. Stiebe išpjaustyta pavasarininkų emblema – kryžiaus, knygos ir saulės simbolių kompozicija. Paminklą padirbdino Juozas Grybas iš Būdviečių kaimo pagal 1928 m. dailininko Adomo Varno sukurtą projektą, skirtą Lietuvos nepriklausomybės 10-mečiui paminėti. Stogastulpis ne kartą remontuotas, 1996 m. jį restauravo Vidas Cikana. Senosios skulptūrėlės neišliko.

Susiję straipsniai