Skausmo kalnelis

Mikniškės k., Šakių r. sav.

Skausmo kalnelis įkurtas 1989 m. krašto žmonių skauduliams atminti. Kelio posūkį link kalnelio žymi tautodailininko Andriaus Bieliuko sukurtas kryžius čia žuvusiam Tauro apygardos partizanų vado pavaduotojui Pranui Runui Daugirdui (1916–1951). Kryžių kalnelyje – arti 20, jie įvairiausi: aukštesni, žemesni, metaliniai, mediniai, ornamentuoti ar visai be ornamentų. Čia pastatyti kryžiai žuvusiems partizanams, tremtiniams atminti, taip pat yra kryžių 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės aktui ir 1990 m. kovo 11 d. atkurtai Nepriklausomybei, kryžius, skirtas prezidentui Valdui Adamkui, yra ir kryžius šio kalnelio įkūrėjui Juozui Liutvinui. Pastatytas ir tipinis atminimo ženklas 1945–1951 m. Paežerėlio valsčiuje žuvusių Tauro apygardos partizanų atminimui.

Susiję straipsniai