Petro Tamašausko dirbdinti kryžiai ir stogastulpiai Kristaus Karaliaus bažnyčios šventoriuje

Barzdų k., Šakių r. sav.

Pagal dailininko Adomo Varno 1928 m. sukurtą kryžiaus projektą, skirtą Lietuvos nepriklausomybės minėjimui, padirbdinti du kryžiai su betono klauptais prie jų stovi šventoriuje. Vienas pakeitė 1934 m. statytą kryžių, jo postamente įrašyta „MISIJOMS ATMINTI / 1934-X-31“. Du vienodi dviaukščiai stogastulpiai su betoniniais klauptais prie jų stovi kitoje šventoriaus pusėje. Visus 4 paminklus padirbdino Petras Tamašauskas 1971 m. klebono kun. Vinco Čėsnos užsakymu. 2003 m. stogastulpius ir kryžius atkūrė kauniškis meistras Romualdas Naujokaitis.

Susiję straipsniai