Mažučių Marijos Malonės versmių koplyčia prie šaltinėlio ir skulptūros

Mažučių k., Vilkaviškio r. sav.

Legenda pasakoja, kad pro tą vietą, kur yra šaltinėlis, ėjęs senelis ir pamatęs labai gražią mergaitę, besiprausiančią veidą. Pagal vieną padavimą – ji nieko nesakiusi, pagal kitą – tarusi: „Prauskitės ir naudokitės“. Senelis nuskubėjęs į artimiausią sodybą ir pranešęs apie įvykį. Į nurodytą vietą subėgę žmonės. Gražiosios mergaitės jau neradę, bet toje vietoje iš žemės tryškęs šaltinis, nors jo ten niekuomet anksčiau nebuvę. Žmonės patikėję, kad juos aplankiusi pati Švč. Mergelė Marija ir jiems atnešusi dovanų šį šaltinėlį. Vietiniai žmonės netrukus apie šaltinėlį surentė rąstų rentinėlį ir pastatė nedidelę koplytėlę. Viduje įrengė altorėlį, išpuošė jį įvairiais drožiniais, padarė gražų kryžių ir Švč. Mergelės Marijos statulėlę. Medinė koplytėlė šioje vietoje stovėjo iki Antrojo pasaulinio karo, joje buvo laikomos šv. Mišios. 1944 m. koplytėlė buvo sugriauta. Po karo atstatyta medinė koplytėlė. 1991 m. pastatyta koplyčia iš lauko akmenų. Švč. Mergelė Marija koplyčioje iškilmingai pagerbiama kaip Malonių Versmė kiekvieno mėnesio paskutinį šeštadienį. 1995 m. vasarą įrengtas takas su 14 koplytstulpių, kuriuose išdrožtos bareljefinės kompozicijos, vaizduojančios Švč. Mergelės Marijos rožinio Skausmo ir Džiaugsmo slėpinius. Koplytstulpius sukūrė Vidmantas Kapačiūnas, eskizus piešė Dovilė Trumpytė ir Agnė Paliokaitė. Laukymės pakraštyje išlikusi senoji medinė koplytėlė, netoliese stūkso atminimo akmuo kraštietei poetei Juzei Liudai Augustaitytei-Vaičiūnienei.

Susiję straipsniai