Kryžių kalnelis prie Deivoniškių koplyčios ir stebuklingo šaltinėlio

Deivoniškių k., Kalvarijos sav.

Šioje vietoje prie stebuklingu laikomo šaltinio nuo seno stovėjo Deivoniškių kaimo kryžius. Kryžius ir stebuklingasis šaltinis išgarsėjo XIX a. pradžioje, kai buvo patikėta stebuklingais išgijimais. Kasmet per Sekmines šioje vietoje rinkdavosi žmonės ir buvo aukojamos šv. Mišios. Prasidėjus Atgimimui, 1989 m. organizavus talką, sutvarkyta kryžiaus ir šaltinio aplinka, nutarta pastatyti koplyčią bei tęsti maldingumo tradicijas. Iš pradžių prie kryžiaus buvo įrengta laikina koplytėlė, joje per Sekmines buvo aukojamos šv. Mišios. 1991 m. pastatyta mūrinė koplyčia (arch. Laimanas Masilionis), o per Sekmines pašventinta. Dabar per Sekmines šioje vietoje aukojamos šv. Mišios, susirenka daug vietos gyventojų ir maldininkų iš visos šalies. Kryžių kalnelyje prie koplyčios pastatyti keli kryžiai, koplytstulpis su Rūpintojėlio skulptūra, skirti krašto politiniams kaliniams, žuvusiems partizanams atminti. 2001 m. pagal seną fotografiją atstatytas senasis medinis kaimo kryžius (aut. Romas Jasenauskas, Algirdas Jasinskas). 

Susiję straipsniai