Zanavykų muziejaus ekspozicija kryždirbiui Petrui Tamašauskui atminti

Tubelių k., Šakių r. sav., https://www.zanavykumuziejus.lt/

Muziejuje parengta ekspozicija šio krašto žymiam meistrui, kryždirbiui Petrui Tamašauskui (1893–1983) atminti. Meistras buvo labai produktyvus Zanavykijos regiono kryždirbys. 1928 m. vienas pirmųjų jo dirbdintas kryžius pastatytas Barzduose. Jį meistras padirbdino pagal dailininko Adomo Varno 1928 m. Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio minėjimui sukurtą kryžiaus projektą. Ir vėliau meistras kryžius dirbo pagal šį projektą, todėl jo kryžiai labai panašūs vienas į kitą ar net tapatūs. Daugiausia išlikę meistro jau sovietmečiu dirbtų kryžių ir stogastulpių regiono bažnyčių šventoriuose. Meistras gimė Barzdų valsčiaus Stugučių kaime, gyveno to paties valsčiaus Kraujučių kaime. Vertėsi dailidės ir staliaus amatais. Yra išlikę per dešimt P. Tamašausko sukurtų kryžių ir keletas stogastulpių (Skriaudžių, Metelių, Igliaukos, Šakių bažnyčių šventoriuose). 

Susiję straipsniai