Kryžių sankaupa Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vietoje

Keturnaujienos k., Šakių r. sav.

Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vietoje šalia Keturnaujienos, Suodžių kaimo laukuose, pastatyta didelė koplyčia, šalia susiformavęs kryžių laukelis. Ši vieta garsėja stebuklais, sutraukia daug maldininkų. 1969 m. lapkričio 14 d. Suodžiuose šio kaimo gyventojai Anelei Matijošaitienei (1927–2012) pasirodė Jėzus Kristus ir Švč. Mergelė Marija. Žinia apie apsireiškimą ėmė plisti labai sparčiai, žmonės ėmė lankyti A. Matijošaitienės sodybą, deginti žvakutes. Sovietų valdžia, siekdama sutrukdyti žmonėms čia lankytis ir melstis, nugriovė A. Matijošaitienės namą, o ją pačią iškėlė į gyvenvietę. Sodybos vietoje įrengė žemės ūkio aviacijos aerodromą. Prasidėjus Atgimimui moteris grįžo į savo žemės sklypą. Užsienio lietuviai surinko lėšų ir pastatė jai naują namą, o vėliau – ir koplyčią ant buvusio lėktuvų pakilimo tako – ten, kur moteris ir išvydo apsireiškimą. Atgimimo laikotarpiu tikintieji į Keturnaujieną ėmė plūsti masiškai ir čia statyti kryžius, palikti rožinius, paveikslėlius ir kitas aukas, dėkodami už malones, prašydami globos ir apsaugos sau, savo artimiesiems, Tėvynei. Taip susiformavo kryžių sankaupa. Čia stovi mediniai ir metaliniai kryžiai, koplytėlės, Rūpintojėlio, Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu, angelų skulptūros. Tarp jų galima pamatyti paprastučių kryžių ir labai dailių tautodailininkų drožtų kūrinių.

Susiję straipsniai