Senieji kryžiai prie Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios

Salakas, Zarasų r. sav.

Du kryžiai ir vienas stogastulpis įtaisyti bažnyčios pagrindinio fasado portalo nišose. Dešinėje nišoje – kryžius ir stogastulpis: kryžius stovėjo Jakiškių k., jį 1876 m. padarė vietinis meistras Jonas Visockas, o nišon perkeltas 1969 m., restauruotas. Stogastulpį 1832 m. padirbdino meistras Kazys Butrimas ir pastatė Sodžiūnų kaime. 1921 m. paminklas buvo perkeltas į Pratkūnų k., o 1970 m. pervežtas, restauruotas ir pastatytas Salako bažnyčios šventoriuje. Prieš dešimtmetį, saugant, kad visiškai nesuirtų, perkeltas į dešinę bažnyčios portalo nišą. Kairėje nišoje esantis kryžius, padirbdintas XIX a. II pusėje meistro Žeželio, anksčiau stovėjo Salako apylinkėse. Visi trys paminklai įtraukti į Kultūros vertybių registrą, yra būdingi Salako krašto senosios tradicinės kryždirbystės pavyzdžiai.

Susiję straipsniai