Memorialas tautos kančioms atminti

Utena

Utenos miesto Tautos kančių memorialas įkurtas šalia Užpalių gatvės, prie Dauniškio ežero. Gražioje vietoje – įkalnėje 1992–1999 m. pastatyta 15 medinių kryžių, skirtų 1944–1954 m. Utenos apylinkėse žuvusiems Vytauto apygardos partizanams atminti. Dauguma kryžių drožti laikantis aukštaitiškų kryždirbystės tradicijų, papuošti geometrinių ir augalinių motyvų drožiniais. Kalvelės viršuje stovi Šv. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės koplyčia, pastatyta verslininko ir mecenato JAV lietuvio Aleksandro Žemaičio (1911–1993) lėšomis. Tarp žuvusių partizanų buvo ir jo brolio Jono Žemaičio-Maumedžio, partizanų būrio vado, žuvusio 1948 m., palaikai. 2015 m. koplyčia atnaujinta, joje pradėtos laikyti reguliarios pamaldos, į kurias gausiai renkasi uteniškiai ir miesto svečiai. Koplyčios kriptoje palaidoti fundatoriai Aleksandras ir Marija Žemaičiai.

Susiję straipsniai