Kryžiai ir koplytėlė Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje

Skudutiškio k., Molėtų r. sav.

Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje stovi keli gausiai ornamentiniu dekoru puošti spalvingi kryžiai, ant bažnyčios sienos pakabinta koplytėlė. Kryžiuose ir koplytėlėje įdėtos primityvios stilistikos, nuoširdžiu naivumu pasižyminčios skulptūrėlės, kurias išdrožė netoli Skudutiškio – Saukiškių kaime gyvenęs liaudies meistras Vladas Lasys (1893–1988). Drožinėti V. Lasys pradėjo vėlai, apie 1969 m., netekęs mylimos dukters. Tuomet ir išdrožė pirmąją skulptūrėlę – jos antkapiui. Užsiimti skulptūrėlių drožyba jį ragino ir tuometinis Skudutiškio bažnyčios klebonas Alfonsas Šatas. Kunigas ir pats drožė kryžius, dirbdino koplytėles, jose įkomponuodavo V. Lasio išdrožtas skulptūrėles. Jie abu padirbdino ir Skudutiškio bažnyčios šventoriuje pastatė keletą puošnių kryžių (didesnė jų dalis išlikę iki dabar), ant bažnyčios išorės sienų pakabino koplytėles (dabar likusi viena). V. Lasys drožinėjo daugiausia religinės temos skulptūrėles, bet yra išdrožęs ir Maironio, Vinco Kudirkos, Kristijono Donelaičio portretus. Drožėjo kūriniai buvo eksponuojami rajono ir respublikinėse liaudies meno kūrybos parodose, jis buvo gavęs apdovanojimų, garbės raštų. Kūrinių paplito aplinkinėse vietovėse, iškeliavo į užsienį. Meistras palaidotas Skudutiškio kapinėse šeimos kapavietėje. Originalaus pavidalo antkapinis paminklas puoštas meistro drožtomis skulptūrėlėmis.

Susiję straipsniai