Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo vieta prie Ilgio ežero (sunykusio Kvintiškių kaimo teritorijoje)

Kvintiškių k., Zarasų r. sav.

Apsireiškimas įvyko 1968 m., naktį iš birželio 30 į liepos 1 dieną. Tąnakt šešiolikmetis Juozas Kriauklys kartu su savo pussesere septyniolikmete Albina Skvarčinskaite važiavo motociklu į Meiriškėlių kaimą. Privažiavus prie upelio, ištekančio iš Ilgio ežero, motociklas netikėtai užgeso. Ežere jaunuoliai išvydo šviesą ir vandenyje stovinčią mergelę balta suknele, auksu žibančiais plaukais. Išsigandusiai merginai tarstelėjus, kad čia vaidenasi ir reikia kuo greičiau išvažiuoti, motociklas staiga pats užsivedė ir jie nuvažiavo. Kai po kurio laiko jaunuoliai tą pačią vietą aplankė, išvydo apdegusius, nurudavusius medžių lapus. Apie tai, ką regėjo, jie niekam nepasakojo. Tačiau kartą Albina susapnavo tokią pat mergelę, kuri pasiteiravusi, kodėl ji niekam nepasakojanti regėjimo. Tuomet mergina apie tai papasakojo zakristijonui, šis viską persakė klebonui Jonui Jatuliui. Netrukus vietiniai žmonės jau žinojo, kad Kvintiškių kaime Ilgio ežero pakrantėje jaunuoliams apsireiškė Švč. Mergelė Marija. Stebuklingą vietą tuoj pat pradėjo lankyti tikintieji, čia atsirado ir pirmieji kryžiai. Tai buvo gūdus sovietmetis, todėl tikinčiųjų pastatytus kryžius niokojo, maldininkus iš ten vaikė, prisidengiant melioracija, aplinkiniai vienkiemiai buvo išgriauti, gyventojai iškeldinti kitur. Stebuklą matę jaunuoliai apšaukti psichiniais ligoniais, ir jiems, ir dvasininkams buvo draudžiama apie tai kalbėti. Tačiau žinia apie Kvintiškėse esančią šventą vietą vis sklido, tikintieji nepaliovė čia lankytis ir melstis. Ežere ir šalia jo vis dygo kryžiai, daugėjo aukų. Dabar ežere ir šalia palei krantą stovi Švč. Mergelės Marijos skulptūros ir įvairaus dydžio ir formų, ornamentuoti ir paprasti iš įvairiausių medžiagų padaryti kryžiai. Toje vietoje ežeras negilus, tad kiekvienas gali ten įbristi ir palikti šalia jau esančių skulptūrų bei kryžių ir savąsias relikvijas.

Susiję straipsniai