Piliakiemių kryžių kalnelis

Piliakiemių k., Molėtų r. sav.

Kryžių kalnelis – tai senosios Piliakiemių kaimo kapinaitės, anksčiau vadintos Kapų kalnu. Išlikę pasakojimų apie ant kalno stovėjusią pilį, taip pat prisiminimų, kad apie 1926 m. iš kalno pradėjęs sklisti keistas dundesys išgąsdinęs kaimo vyrus, bandžiusius kasinėti kalno viršūnėje. Taip pat pasakojama, kad prie šio kalno įsikūręs vienas ūkininkas norėjęs išarti priekalnę, taip tikėdamasis praplėsti savo žemės ribas, tačiau pradėjęs arti arčiau kalno rado daug žmonių kaulų, o naktį jam sapne pasirodęs baltas šešėlis ir pasakęs ten nebearti. Tuomet tas žmogus pastatė ant kalno pirmąjį kryžių – taip atsirado vienas (apie 1936), paskui antras medinis kryžius, o 1938 m. jie buvę pašventinti. Sovietmečiu kryžių kalnelį buvo bandoma sunaikinti ir per jį nutiesti kelią, bet to nepadaryta ir daugiau Kapų kalno niekas nelietė. Ilgainiui kryžiai sunyko, bet 1989-aisiais – Atgimimo metais jie buvo atstatyti, o atkūrus Nepriklausomybę atsirado ir naujų. Kaip ir kituose kryžių kalneliuose, taip ir čia gyventojai kryželį pastatydavo savo giminei atminti, svarbiems gyvenimo įvykiams ar žmonėms paminėti. Kaimo žmonės renkasi čia per šventes – tos tradicijos 25-mečiui paminėti čia pastatė medinį stilizuotą koplytstulpį su varpu. Be šio koplytstulpio, tebestovi dar vienas koplytstulpis ir trys kryžiai, vienas kryžius guli nuvirtęs. Kalnelyje kryžių nedaug, bet esant netoliese verta užsukti ir nuo kalnelio pasigėrėti atsiveriančia Giedraičių krašto panorama. 

Susiję straipsniai