Pivašiūnų kryžių kalnelis

Pivašiūnų k., Alytaus r. sav.

Kryžių kalnelis įrengtas kalvelės šlaite šalia kapinių ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventoriaus. Į Pivašiūnus atvykstantys piligrimai ir maldininkai čia stato kryžius kaip savo tikėjimo liudijimą. Kalnelyje vyrauja mediniai kryžiai, dauguma paprasti arba labai saikingai papuošti, dažnas turi dedikacines lenteles. Keletas kryžių yra puošnesni, su Švč. Mergelės Marijos skulptūromis, dirbdinti Dauguose gyvenančio kryždirbio ir tapytojo Algirdo Judicko. Pivašiūnų bažnyčia traukia maldininkus stebuklais garsėjančiu Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslu, kuris 1988 m. vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II dovanotomis karūnomis, jam suteiktas Nuliūdusiųjų Paguodos titulas. Tikinčiųjų žvilgsnis ir maldos čia nukreiptos į Dievo Motiną, todėl ir kryžiai kalnelyje skiriami jai dėkojant už malones. Be to, čia pastatytais kryžiais ženklinami ir piligriminiai žygiai.

Susiję straipsniai