Merkinės kryžių kalnelis

Merkinė, Varėnos r. sav.

Tai didžiausias memorialas Lietuvos partizanams, žuvusiems už Lietuvos laisvę kovose su okupacine sovietų valdžia. 1945–1953 m. šioje vietoje buvo užkasami nužudytų Dainavos krašto partizanų kūnai. Slepiant pėdsakus 1972 m. šioje vietoje buvo įrengtas Merkinės vidurinės mokyklos stadionas. Atgimimo laikais Sąjūdžio grupės iniciatyva stadionas buvo uždarytas. Pagrindinis Kryžių kalnelio darbų autorius ir organizatorius buvo Merkinės kraštotyros muziejaus direktorius Juozas Kaupinis (1940–2004), 1989 m. pastatęs pirmąjį kryžių. Tuomet ir pradėti statyti atminimo kryžiai – mediniai ir metaliniai, skirti ne tik žuvusiems kovotojams už laisvę, bet ir mirusiems tremtyje. Kai kurie metaliniai kryžiai primena genealoginius medžius su mirties datomis ir liudija ištisų šeimų tragedijas, nes iš daugelio Dzūkijos kaimų partizanauti išeidavo po kelis šeimos narius. Kalnelyje daugiau kaip 200 kryžių. Buvusio stadiono teritoriją juosia viena eile sustatyti kryžiai, sueinantys į kryžių kalnelį, kurio akcentas – priekyje stovintis tautodailininko Adolfo Teresiaus sukurtas koplytstulpis su Pietos skulptūra, dedikuotas Pietų Lietuvos partizanų vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui (1901–1946) ir įprasminantis Lietuvos žmonių patirtus skausmus ir netektis. Teritorijos akcentas – 1994 m. pastatyta koplyčia, kurios papėdėje ant granito plokščių iškaltos 385 žuvusių partizanų pavardės. Kiekvienais metais (nuo 1989) Kryžių kalnelyje vyksta tradicinė Lietuvos partizanų ir jų rėmėjų šventė.

Susiję straipsniai