Algirdas Juškevičius

Varėna

Algirdas Juškevičius – žinomas medžio drožėjas ir skulptorius, sertifikuotų tautinio paveldo produktų (Užgavėnių kaukės, skulptūros, šaukštai, kaušai, samčiai, mediniai žaislai, švilpynės, geldos) tradicinis amatininkas, senųjų amatų puoselėtojas. Jis yra sukūręs daug religinės temos skulptūrų, jas nuolat eksponuoja parodose. Skulptorius kuria ne tik gerai žinomus populiariausius šventuosius globėjus, bet ir retų vardų šventųjų statulėles, gilinasi į jų ikonografiją, siekdamas juos tinkamai pavaizduoti. Tautodailininkui svarbus realistinis vaizdavimo būdas, daug dėmesio jis skiria smulkiausioms detalėms. A. Juškevičiaus kūrybinė veikla susijusi ir su jaunimo mokymu. Atvykęs į Varėną, jis įkūrė drožybos būrelį, greit išaugusį į dailės studiją „Kadagys“. Studijoje per daugiau nei 30 metų meninės drožybos mokėsi apie 400 jaunuolių, kai kurie iš jų savo gyvenimą susiejo su daile ar medžio darbais. 2016 m. A. Juškevičiaus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos veikla įvertinta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija. Menininkas džiaugiasi matydamas jauno žmogaus pastangas, sėkmingai užbaigtus jo kūrinius, greta savęs augančią kūrybingą asmenybę. Išleista A. Juškevičiaus parengta metodinė drožybos knyga „Drožinėti paprasta“ (Vilnius: Tautodailininkų sąjungos fondas, 2018). 

Daugiau:  https://www.facebook.com/Algirdo-amatai

Kontaktai: el. p. algirdasjusk@gmail.com; tel. 868782043  

Susiję straipsniai