Pasvalio krašto muziejus

Pasvalys, http://www.pasvaliomuziejus.lt/

Muziejaus nuolatinėje ekspozicijoje rodomi vertingiausi šio krašto dievdirbių ir kryždirbių XIX–XX a. pradžioje sukurti kūriniai: skulptūros, koplytstulpiai, koplytėlės. Tarp jų ir garsiausio Pasvalio krašto kryždirbio Stanislovo Gegecko (1873–1940) kryžiaus su Vytauto Didžiojo horeljefu fragmentas. Taip pat eksponuojamos ir kalvių nukaltos geležinės viršūnės, puošusios kryždirbystės paminklus. 

Susiję straipsniai