Kryžiaus kelio stotys Berčiūnų ateitininkų stovykloje

Berčiūnų k., Panevėžio r. sav.

15 stočių Kryžiaus kelias jungia naują Tautos kankinių ir senąją, sovietmečiu susprogdintą, bažnyčias. Ši mintis kilo kryždirbiui ir skulptoriui Adolfui Teresiui, jį palaikė ir įgyvendinimu rūpinosi tuometis Naujamiesčio klebonas Rimantas Gudelis. Stotis sudaro kryžiai, stogastulpiai ir koplytstulpiai, kuriuos išdrožė Adolfas Teresius, Algirdas Varžinskas ir Mindaugas Būga. Pirmasis iškilo 1994 metais. Ant senosios bažnyčios pamatų pastatyta skulptoriaus Antano Kmieliausko granitinė „Prisikėlusio Kristaus“ skulptūra, užbaigianti Kristaus kančių kelią. Kryžiaus kelias pašventintas 1996 m. rugsėjo 7 dieną.

Susiję straipsniai