Agailių kryžių kalnelis

Agailių miškas, Šiaulių r. sav.

Agailių miško viduryje stovi nedidelė bažnytėlė, o šalia jos trykšta stebuklingu laikomas šaltinėlis. Aplink bažnytėlę pristatyta įvairiausių kryžių ir kryželių, keletas koplytstulpių ir koplytėlių. Yra čia medinių paprastų ir meniškai drožtų kryžių, metalinių ir akmeninių paminklų. Pirmoji medinė koplyčia Agailių miško gilumoje buvo pastatyta dar baudžiavos laikais. Prie jos buvo palaidoti ir 1863 metų sukilimo dalyviai. Žmonės tikėjo, kad gydomųjų galių turi prie koplyčios trykštantis šaltinis, kuris padavimuose minimas net anksčiau nei koplyčia. 1939 m. šioje vietoje pastatyta betoninė bažnytėlė, kurios istorija dramatiška: 1942 m. ji buvo padegta, paremontuota išstovėjo iki 1974 m., kuomet sudegė nuo žaibo. 1975 m. vasarą tikinčiųjų lėšomis atstatyta bažnyčia jau rudenį sovietų valdžios sprendimu buvo nugriauta. Atstatyti Agailių bažnyčią vėl imtasi 1990 metais. Dabar ją prižiūri ir aplinką tvarko Kuršėnų miškų urėdijos Gedinčių girininkijos darbuotojai. Atlaidai šioje bažnyčioje vyksta dukart per metus. Agailių bažnytėlę žmonės renkasi krikštynoms, vestuvėms, sako, kad neretai čia duodami asmeniniai įžadai, meldžiamasi prieš svarbius įvykius, kaip padėka Dievui paliekamos smulkios devocionalijos arba pastatomi kryžiai.

Susiję straipsniai