Veiverių skausmo kalnelis

Veiveriai, Prienų r. sav.

Čia palaidota apie 80 partizanų, kurių palaikus iš griovių ir pamiškių surinkti padėjo žuvusiųjų artimieji, Prienų iniciatyvinės Sąjūdžio grupės nariai. Pirmąjį kryžių Skausmo kalnelyje pastatė legendinio partizano Juozo Lukšos-Daumanto brolis, ilgametis Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas Antanas Lukša. Jis čia 2016 m. ir palaidotas. Žuvusių ir nukankintų partizanų atminimui kalnelyje stovi mediniai ir metaliniai kryžiai, koplytstulpiai, akmens paminklai, taip pat medinė koplyčia su imitaciniu partizanų bunkeriu rūsyje. Koplyčioje laikomos šv. Mišios. 

Susiję straipsniai