Pėsčiųjų takas tarp Pasandravio ir Bernotų

Pasandravio k., Bernotų k., Raseinių r. sav.

1987 m., minint Maironio 125-ąsias gimimo metines, tarp Bernotų (poeto tėvonija) ir Pasandravio (poeto gimtinė) sodybų įrengtas 1,1 km pėsčiųjų takas. Abiejose tako pusėse stovi kryžiai ir koplytstulpiai, kuriuos 1991 m. išdrožė tautodailininkai kūrybinės stovyklos metu. Tai koplytstulpis su Švč. Mergelės Marijos Maloningosios skulptūra (aut. Ginutis Dudaitis), kryžius (aut. Juozas Binkis), stogastulpis su šv. Jurgio, šv. Jono Nepomuko, šv. Kazimiero ir šv. Cecilijos bareljefais (aut. Stasys Karanauskas), koplytstulpis su šv. Jono Nepamuko skulptūra (aut. Jonas Tvardauskas), koplytstulpis su šv. Florijono skulptūra (aut. Jonas Dzviega), stogastulpis su Kristaus krikšto skulptūrine kompozicija (aut. Juozas Grabauskas), koplytstulpis su šv. Jurgio skulptūra (aut. Antanas Česnulis). 

Susiję straipsniai