Rokiškio krašto muziejus

Rokiškis, https://www.muziejusrokiskyje.lt/

Muziejuje kelios ekspozicijų salės skirtos Rokiškio krašto kryždirbystei pristatyti. Čia lankytojas kviečiamas pasigrožėti kalvių nukaltomis gausiai ornamentuotomis geležinėmis viršūnėmis, kurios kažkada vainikavo stogastulpių stogelius. Taip pat eksponuojamos įvairių siužetų vietinių dievdirbių drožtos šventųjų skulptūros, surinktos iš sunykusių kryžių, koplytstulpių ir stogastulpių. Be to, muziejuje nuo 1998 m. Kalėdų rengiamos respublikinės prakartėlių parodos. Organizuoti jas pasiūlė italų dailininkas, verslininkas ir mecenatas Angelo Frosio, su Rokiškio krašto muziejumi bendradarbiaujantis nuo 1994-ųjų. Dabar muziejus turi įsigijęs įspūdingą tautodailininkų sukurtų prakartėlių kolekciją, ją eksponuoja atskirame pastate.

Šiaurinėje Rokiškio dvaro sodybos oficinoje įkurta garsiausio XX a. medžio drožėjo, skulptoriaus Liongino Šepkos (1907–1985) drožinių ekspozicija. Penkiose salėse atspindėta visa meistro kūryba: nuo pirmojo įspūdingo daugiafigūrio paminklo broliui Petrui iki paskutiniojo nebaigto drožti „Kareivėlio“. Dviejose salėse pristatomas pirmasis kūrybos etapas (1950–1960), kuriame dominuoja Švč. Mergelės Marijos ir Jėzaus Kristaus temos. Antruoju kūrybos periodu (1960–1985) meistras ėmėsi ir kaimo realijų vaizdavimo, o paskutiniaisiais metais sukūrė daug artimųjų, giminių bareljefinių portretų. L. Šepka išsiskiria savitu, originaliu braižu: jis visą figūrą išdrožinėdavo ornamentais – iki jo šitaip nedrožė nė vienas liaudies menininkas. Neatskiriamas jo kūrinių elementas yra tekstas, kuriuo drožėjas paaiškindavo siužetus. Savo kūrinius L. Šepka pasirašydavo išdroždamas įrašą: „Arkitektas Lionginas Šepka“.

Susiję straipsniai