Kryžius Petro Vileišio atminimui kapinėse

Medinių k., Pasvalio r. sav.

Atminimo kryžių žymiam kraštiečiui inžinieriui, politiniam ir visuomenės veikėjui Petrui Vileišiui 1935 m. pastatydino jo gimtojo kaimo žmonės. Kryžių padirbdino dievdirbys ir kryždirbys Stanislovas Gegeckas (1873–1940), kilęs iš Pasvalio apskrities Joniškėlio valsčiaus Pamažupių kaimo. Jis yra vienas savičiausių Pasvalio krašto kryždirbių. Savo paminklus jis dekoravo reljefine drožyba, ja išdrožinėdavo koplytstulpių bei kryžių plokštumas: vaizdavo taures su Ostija, Kristaus kankinimo įrankius, Kristaus ir Marijos monogramas, abreviatūras, kompozicijas, simbolizuojančias Bažnyčią (pvz., taurė, brevijorius ir stula arba popiežiaus insignijos), išraižydavo dedikacinius įrašus, įvairias lotyniškas frazes. Pavyzdžiu jam buvo XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios maldynų bei hagiografinių knygelių iliustracijos. Bent keliuose kryžiuose ant stiebų išdrožė ir valstybingumo ženklą  – Gediminaičių stulpus. Įvaizdžiai ir tekstai smulkūs, plokščiai stilizuoti, lokaliai nuspalvinti, priderinti prie fono plokštumų, niekur jų neardo ir nežeidžia statinio architektonikos, bet ją dar paryškina. Neretai kryžiaus stiebo apatinėje dalyje meistras išskobdavo nišelę-koplytėlę skulptūrėlei. Kryžiaus kryžmoje visada tvirtindavo savo išdrožtą Nukryžiuotojo skulptūrėlę, nes nemėgo liedintų iš metalo mūkelių. Įvaizdžiais ir simboliais S. Gegeckas reikšmę suteikė tam, kas buvo tuo metu svarbu jam pačiam ir kitiems. 

Susiję straipsniai