1863–1864 m. sukilėlių kapinaitės

Puknaičių k., Raseinių r. sav.

Prie takelio link kapinaičių stovi medinė rodyklė ir įspūdingas kryžius su dvylikos apaštalų bareljefais (aut. Aloyzas Urbšys). Kapinaitėse pastatytas Raimundo Puškoriaus koplytstulpis su Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios ir Jėzaus Nazariečio skulptūromis ir kryžius, kurį padirbdino Pranas Paleckis, Antanas Baranauskas ir Edmundas Akulauskas.

Susiję straipsniai