Kryžių kalnelis prie Kauno tvirtovės VI forto

Kaunas

Kryžių kalnelis yra Atgimimo, Sąjūdžio epochą atspindintis ženklas. Šalia VI forto transporto žiedo jis pradėjo formuotis stichiškai. Pirmasis kryžius buvo pastatytas apie 1990 metus. Netrukus kryžių atsirado daugiau. Juos statė Kauno gyventojai, taip išreikšdami Lietuvos nepriklausomybės atgavimo siekį ir viltis. Šioje vietoje savaimingai pradėjęs formuotis kryžių kalnelis buvo tarsi krikščionybės ir tautiškumo pergalės simbolis prieš sovietinę okupaciją, kurią simbolizavo čia 1964–1989 m. stovėjęs sovietinis tankas.

Dabar Kauno kryžių kalnelyje stovi keliasdešimt kryžių, keletas stogastulpių ir koplytstulpių. Dauguma jų skirti politiniams kaliniams ir tremtiniams, žymiems žmonėms atminti, specialioms progoms, svarbiems įvykiams pažymėti (Jono Pauliaus II vizitas Lietuvoje (1993); Romo Kalantos protesto prieš sovietų valdžią dvidešimtmetis (1992)). Nemažai kryžių skirta laisvei ir taikai, jų gynėjams partizanams, Sausio 13-osios, Medininkų (1991) aukoms atminti. Taip pat yra paminklų, atspindinčių socialinio gyvenimo problemas.

Susiję straipsniai